Powered by Smartsupp

OCHRONA FIZYCZNA

Ochrona fizyczna

Usługa ochrony fizycznej polega na stałej obecności wyspecjalizowanych pracowników ochrony na strzeżonym terenie, obiekcie lub placu budowy. Do ich obowiązków należy czuwanie nad bezpieczeństwem osób i mienia znajdujących się na terenie strzeżonego obiektu, a tym samym zapobieganie włamaniom, kradzieżom czy dewastacjom . Ochrona wewnętrzna i zewnętrzna obiektu zawsze realizowana jest w oparciu o opracowane przez naszych specjalistów plany ochrony, które uwzględniają specyfikację działalności klienta, jak i potencjalne zagrożenie mogące pojawić się na obiekcie. 

Agenci ochrony posiadają uniformy służbowe, są wyposażeni w środki techniczne oraz utrzymują łączność radiową i telefoniczną z pracownikiem stacji monitorowania co zapewnia możliwość szybkiego reagowania.  Ochraniany obiekt wspomagają patrole grup interwencyjnych, a dodatkowo może on zostać wyposażony w system Active Guard czyli system monitorowania czasu, miejsca i rezultatów pracy personelu w czasie rzeczywistym, dzięki zastosowaniu technologii transmisji danych opartej na GPRS.