Powered by Smartsupp

OCHRONA FIZYCZNA

Konwojowanie

Wykonywanie tej usługi jest zgodne z podstawowymi przepisami regulującymi ochronę wartości pieniężnych. Dysponujemy specjalistycznymi pojazdami do przewozu wartości pieniężnych oraz przeszkoloną kadrę agentów ochrony posiadających odpowiednie predyspozycje psychofizyczne. Wszyscy nasi Agenci są kwalifikowanymi pracownikami ochrony fizycznej, kamizelki kuloodporne, telefony komórkowe oraz wyposażeni są w broń palną i środki przymusu bezpośredniego oraz w przypadku usługi typu inkaso w ‑bezpieczne walizki.

W czasie przewożenia konwojowanych wartości pieniężnych, agenci ochrony utrzymują stałą łączność radiową z centralą i najbliższymi patrolami interwencyjnymi na trasie przejazdu. Natomiast specjalistyczne pojazdy przeznaczone do transportu wartości pieniężnych pozostają stale pod nadzorem stacji monitorowania pojazdów. Wyposażone są również w nawigację satelitarną. Tego typu rozwiązania techniczne gwarantują bezpieczeństwo chronionym osobom i mieniu.

Konwojowane wartości pieniężne za każdym razem podlegają ubezpieczeniu.