Powered by Smartsupp

MONITORING

Monitoring obiektów

Usługa monitorowania polega na stałym dozorze sygnałów przesyłanych drogą telefoniczną, radiową lub GSM/GPRS do stacji monitorowania znajdującej się w siedzibie firmy. Stacja obsługiwana jest przez kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej przez całą dobę. System nadzorując obiekt chroniony przesyła do centrali informacje dotyczące ewentualnych zagrożeń (alarm włamaniowy, alarm napadowy, sabotaż systemu, pożar, usterka systemu, awaria zasilania). W chwili otrzymania sygnału operator niezwłocznie wysyła grupę interwencyjną, będącą najbliżej miejsca zdarzenia.

W wyznaczonym czasie grupa patrolowo-interwencyjna dociera do obiektu, w którym nastąpiło naruszenie dozorowanej strefy w celu rozeznania sytuacji, ujęcia sprawcy i zabezpieczenia obiektu. Do grup patrolowo-interwencyjnych zatrudniani są odpowiednio wyszkoleni pracownicy, a każdy pojazd grupy interwencyjnej wyposażony jest w nadajnik GPS co pozwala zlokalizować grupę będącą najbliżej obiektu na którym wymagana jest interwencja.

Nie trzeba przekonywać, że wpięcie lokalnego systemu alarmowego do stacji monitorującej w znaczący sposób podnosi poziom bezpieczeństwa obiektu przed włamaniem, napadem lub pożarem.

Nasza firma posiada własną stację monitorowania oraz grupy interwencyjne co pozwala reagować na otrzymane sygnały bez zbędnego przekazywania informacji do obcych operatorów, co tym samym pozwala maksymalnie skrócić cenny czas podjęcia interwencji.

W celu przygotowania oferty dla Państwa  proszę o kontakt z naszym działem handlowym.